About Easy Smear - EasySmear

About Easy Smear

About Easy Smear

Easy Smear

EASY SMEAR aparatı hastalara kolaylık getirmek amacıyla inovatif bir düşünce sonrası patent alınarak üretilmiş ve CE belgesi ve ISO belgeleri alınarak piyasaya çıkmıştır. Gazi Üniversitesi’nde Prof.Dr.Haldun Güner hocamızın bir çalışması ile ilk olarak test edilmiş ve 13.IGSC KONGRESİNDE 2010 yılında sunulmuştur, burada kadın doğum hekiminin smear almasında yeterli hücre alma oranı %89 iken hastaların kendi kendine bu cihazı kullanarak bu oranın %72 olduğu görülmüştür.
Cihaz daha sonraki yıllarda tekrar revize edilerek daha ergonomik ve efektif olacak şekilde üretilmiş ve Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu yönetiminde tekrar bir çalışma yapılarak sitolojik inceleme için yeterli hücre alabildiği ve servikal preinvaziv lezyonu da yakalayabildiği sonucuna varılmıştır. ( Çalışma revizyon sürecinde olup henüz yayınlanmamıştır) Bu süreçte tüm belgeleri yenilenmiş ve ÜTS kaydı da yapılmıştır.
Proje Dünya’da ilk olarak Doç. Dr. Cihangir Çakıcı tarafından ticaretleştirilmiştir ve dış fuarlarda oldukça dikkat çekmektedir.
Smear’in etkili alınması için transformasyon sonundan alınması en önemli unsur iken posterior forniksten de hücre alınması mümkündür. Ancak hasta veya yardımcı olan sağlık personeline bağlı olan bu alınma şekli değişiklikler gösterse de sonuçlar yeteri kadar hücrenin alınabildiğini göstermektedir.
İnovatif bir düşünce olması ve tıpta nadir olan bu tür araştırmalara örnek olması açısından hayata geçirilmesi ülkemiz için çok değerlidir.

Doç. Dr. Cihangir ÇAKICI