Quality - EasySmear

Quality

Quality

PINAR SAĞLIK HİZMETLERİ, ISO 13485:2016 ve CE Standardının öngördüğü şartlara uygun olarak ihtiyaç duyduğu süreçleri belirlemiş, kalite yönetim sistemini oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamış, sürekliliğini sağlamıştır. Sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. 93/42/AT yönetmeliğine uygun kalite süreçlerine sahip PINAR SAĞLIK HİZMETLERİ de MDR sürecine hazırlanmaktadır.
Bu süreçler proseslerin etkin olarak çalıştırılması, izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi için gerekli kriter ve metodları belirlemiş ve hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yürütmektedir.
PINAR SAĞLIK HİZMETLERİ, ürünlerini piyasa arz etmeden önce her ürünü için ÜTS kayıt işlemini tamamlamakta ve üründe veya kendisinde meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi konusunda aynı hassasiyeti göstermektedir.